2. PINSEDAG

2. Pinsedag - mandag den 21. maj kl. 10.30 på kastellet

Igen i år vil kærlighedens ånd suse i det fri, når sognene i Fredericia Provsti holder gudstjeneste under åben himmel på kastellet. Vær med til at fejre Helligåndens komme under overskriften Lovestorm.

Medbring selv noget at sidde på. Ved vedvarende dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Trinitatis kirke.

SORGGRUPPE

Sorggruppen er for voksne, der har mistet et nærtstående menneske ved dødsfald, hvad enten det er sket for nyligt eller for år tilbage. Gruppen mødes onsdag formiddag fra kl. 10.00 - 12.00 i Trinitatis Sognegård, Danmarksgade 61, 7000 Fredericia. Sidste gang er den 6. juni. Læs mere her

BEGIVENHEDER

Fødsel og dåb
Minikonfirmander og Konfirmation
Bryllup
Død og Begravelse

KONFIRMANDER 2018

Fredag den 27. april


Anne Lindholm Christensen, Charlotte Behrndz Pedersen, Ida Maria Herman Jørgensen, Julie Søgaard Andersen, Laura Lykke Poulsen, Laura Zarina Nüchel, Laurids Emil Hansen, Maja Funch-Pedersen, Marco Staub-Jensen, Matias Wagner Anderson, Sidsel Marie Hansen

Søndag den 29. april


Amalie Borch Rehmeier-Madsen, Casper Christian Specht, Freja Amalie Rønnow Nielsen, Freja Papsø Møller, Ida Rosenberg Ejby Pedersen, Mathilde Kloster Geertsen, Melissa Elgaard Nielsen, Patrick Kjærgaard Pedersen, Rasmus Tiedemann, Sune Grauleff Nielsen

AFSKEDSGUDSTJENESTER

Ole Engberg er sognepræst frem til den 20. maj 2018
Snart kan Ole Engberg nyde sit otium

Ole Engberg har været sognepræst for Bredstrup og Pjedsted Kirke siden 1980. I år, 38 år efter, har han besluttet at gå af på pension.

Sidste gudstjeneste i Pjedsted er søndag den 13. maj kl. 10.30. Efter gudstjenesten er Menighedsrådet vært med et glas vin i våbenhuset.

Sidste gudstjeneste i Bredstrup er Pinsedag, søndag den 20. maj kl. 10.00. Efter gudstjenesten serveres en let anretning i Konfirmandstuen.

Ole og fru Lailas nye adresse er Ussinggårdsvej 43, Erritsøe, 7000 Fredericia.

NY PRÆST

Lisbeth Kjær Poulsen, formand for Menighedsrådet, skriver nedenstående i Kirkebladet 1 2018:

Hvornår får vi så en ny præst? Er de i gang med at finde én? Sådan er jeg blevet spurgt mange gange og det er menighedsrådsmedlemmerne helt sikkert også. 

Det kan ikke oplyses, hvornår en ny præst kan flytte ind i præstegården. Det bliver sikkert til efteråret. Der vil blive konstitueret én af provstiets præster i embedet. Efter aftale med provsten er gudstjenestelisten gjort så simpel og overskuelig som muligt. Det er således aftalt at der i vakanceperioden er gudstjeneste skiftevis hveranden søndag kl. 10.30 i hvert sogn.

Eventuelle ændringer eller fravigelser vil blive offentliggjort på kirkens hjemmeside og ved annoncering. 
Embedet bliver slået op lige efter sommerferien og så går der en proces i gang. Men man kan være helt rolig,der kommer en ny præst og hende eller ham vil jeg bede jer alle om at byde velkommen og slutte op om. 
Bredstrup-Pjedsted er et spændende og godt sted at være præst, og det medvirker alle til, der slutter op om kirken med dens gudstjenester og arrangementer til.

KLIK OG KIG

Ved klik på den understregede tekst i kalenderen, får du yderligere oplysninger om arrangementet

KALENDER 2018

BegivenhedDato

Gudstjeneste Pjedsted

12.s.e.trin. Prædikant Karina Steinecke Dahlmann, Hannerup kirke

19. aug 10:30
11:30
19. aug 10:30 -
11:30

Sogneudflugt

Sogneudflugt til Gram Slot og udendørsgudstjeneste ved Sankt Thogers kirketomt ved …

26. aug 08:30
17:00
26. aug 08:30 -
17:00
Viser 21 til 22 af 22
<< <- 1-10 11-20 21-22 -> >>