1. UGE

Døbefont og alter
Pulpitur og orgel
Prædikestol til højre

FØR - UNDER

 
 
 

BREDSTRUP KIRKE

Skib og kor fra senromansk tid
Prædikestol fra 1600-tallet
Døbefont fra den romanske tid
Krucifiks af Ebbe Lehn Petersen

Bredstrup Kirkes kor og skib er fra den senromanske tid. Tårnet er fra sengotisk tid.
Kun våbenhuset er af nyere dato, nemlig fra 1800tallet.

Kirken og hele det anlæg, der hører til den, er usædvanligt smukt. Våbenhuset har siden 1916 været indrettet til kapel, og man ser derfor ikke umiddelbart den meget smukke søjleportal om syd døren. Bemærk det lille mandshoved på det nordøstre hjørne på korets ydermur.

Døbefonten er fra den romanske tid, altertavlen i bruskbarok er fra 1600årene. Det udtryksfulde altermaleri, "Den fortabte søns hjemkomst", er en gave til kirken malet af N. Larsen Stevns, 1920. Når man står og betragter korets indretning og inventar, springer dets farver i øjnene. Tekstilkunstneren Hanne Vedels vævede stof på knæfaldet afslutter og indrammer alteret på en meget virkningsfuld måde.

I tårnrummet står kirkens gamle døbefont på foden fra Kongsted Kirke. I dag anvendes fonten fra Kongsted Kirke. Prædikestolen er i renæssancestil og fra 1600årene. og den lukkede præstestol er fra 1700-årene.

Pulpituret i kirkens vestende er fra 1700årene. og forestiller Kristus som Verdens dommer omgivet af markens liljer.

På Bredstrup Kirkes skibs nordside hænger et kors fra 1990. Det gør et stærkt indtryk! Menighedsrådet ønskede en dekoration af skibets nordside, og man ville gerne have et krucifiks.

Efter grundig undersøgelser af kirkens øvrige kunst og farver valgte arkitekt Ebbe Lehn Petersen at give korset dets form og forunderlige udsmykning. Det er lavet af egetræ, der er malet i violet og guld.

Den romanske korsform har dannet grundlag for formen, og i korsarmene ses i meget forenklet form de fire evangelistsymboler. På korset er malet med moderne skrift apostlen Peters første brev fra vers 3: "Lovet være vor Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde..."

 

Går man en tur på kirkegården, kan man ikke undgå at bemærke gravhøjen ved kirkens østende. På gravhøjen er opsat en gravsten over dem, der ligger begravet i højen, nemlig kirkens ejere i 1800årene. Familien Buhl og Fenger ejede kirken indtil 1919, hvorefter kirken overgik til selveje.

I ældre tider sagde man, at Bredstrup Kirke var blevet bygget på et gudehov. Her havde man ofret til Odin og Thor som tak for et godt overgangssted for folk og dyr over vadestedet gennem den vandrige og voldsomme strøm, der dengang løb gennem Elbodalen.

Man sagde også, at den nuværende kirke skulle være opført af biskop Absalon, der dog måtte afbryde sit arbejde, fordi han skulle på vendertogt!

 

 

Bygningens historie i 1600-tallet

Når man står og betragter den velholdte Bredstrup Kirke i dag, forstår man slet ikke, at kirken engang har været i alvorligt forfald og kaos.

I århundrederne efter middelalderen var interessen for kirkernes bygninger og vedligehold ikke altid lige stor. Nogle kirkeejere brugte vedligeholdelseskontoen til andre ting, og i mange kirker var den generelle omsorg for Guds hus lille.

I 1650'erne stod det slemt til med Bredstrup Kirke. Svenskekrigenes (1657-60) hærgen gjorde ikke tilstanden bedre. Af præstens indberetning kan man se, at taget var stærkt medtaget og vinduerne slået itu. Alteret og prædikestolen var væk, ligesom kirkestole, loftet og dørene manglede. Selv lågen til kirkegården savnedes.

Der har praktisk taget ikke været noget som helst i kirken, og det har formentlig været en både kold og fugtig oplevelse at være til gudstjeneste. I præstens ind beretning skimter man da også hans fortvivlelse og mismod.

Det stod så slemt til, at man måtte søge om tilskud til udbedring af skaderne. Dette fik man da også via en indsamling i de øvrige jyske kirker.

Kongsted Kirke havde det meget værre. Det endte med, at svenskerne rev den ned i 1657 og brugte materialerne til deres befæstning i Bredstrup.

Officielt blev kirken opgivet i 1661, men først i 1880 blev de sidste ruinstumper fjernet fra Kongsted Kirkebakke. Ved reparationen af Bredstrup Kirke måtte man fjerne hvælvet i koret og totalrenovere taget. Det er denne reparation, man ser på ydersiden af korets østmur.

Bredstrup Kirkes bygningshistorie har heldigvis siden udviklet sig positivt; kirkens menighed har gennem tiderne bidraget til både kirkens udsmykning og istandsættelse. Men historien om Bredstrup Kirkes forhold i 1600-årene er meget repræsentativ for mange af vore kirkers historie.

KLIK OG KIG

Ved klik på den understregede tekst i kalenderen, får du yderligere oplysninger om arrangementet

KALENDER 2020

BegivenhedDato

Højmesse - Bredstrup kirke

 

12. jul 10:30
11:30
12. jul 10:30 -
11:30

Højmesse - Pjedsted kirke

 

19. jul 10:30
11:30
19. jul 10:30 -
11:30

Aftengudstjeneste - Bredstrup kirke

 

26. jul 19:30
20:30
26. jul 19:30 -
20:30

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Næste menighedsrådsmøde er torsdag d. 1. september kl. 19:00

Seneste referat

SNAKSAMMEN.DK - EN NY DIGITAL BESØGSTJENESTE

Nu er der mulighed for at få en snak med en frivillig samtaleven på www.SnakSammen.dk. Boblberg og Røde Kors har lavet et nyt gratis initiativ under Corona-krisen, hvor man kan få sig en snak om alt, hvad hjertet begærer, så man ikke føler sig alene i en svær tid.

Få et digitalt besøg og en god snak - Læs mere på www.SnakSammen.dk